Skalhuse 5, DK-9240 Nibe
Tel 98 68 61 11, info@harbohus.dk
 

Artikler

Klassiske artikler om værdsættende samtale

Link til amerikansk portal
 

Værdsættendende coaching

Værdsættende coaching er en samskabende proces mellem klienten, coachen og det system, klienten befinder sig i. I værdsættende coaching bruges principperne fra værdsættende samtale.
Af Barbara Sloan og Trudy Canine. AIPractitioner May 2007
 

Apprecitive Inquity and Open Space Technology

By Peggy Holman, Harrison Owen and Diana Whitney. AIPractitioner Nov. 2004
 

Arbejdsglæde - med Værdsættende samtale

Værdsættende samtale som en vej til et bedre arbejdsmiljø, er temaet for denne introduktion til et stort, landsdækkende projekt som Branchearbejdsmiljørådet Social og Sundhed kører.
Af Charlotte Dalsgaard. Socialpsykiatri 3/Juni 2004
 

When is Appreciative Inquiry Transformational? A Meta-Case Analysis

Analyse af 20 cases hvor organisationer har skab udvikling gennem værdsættende samtale.
Af Gervase R. Bushe, Simon Fraser University , Canada 2004
 

Tanker fra et hyttefad…

- en guide til at skabe positiv udvikling i din organisation
Intro-artikel for dem der ønsker at vide hvad værdsættende samtale er for noget.
Af Henrik Kongsbak, Resonans 2003
 

Værdsættende samtale

Uddrag fra bogen: Forvandling – værdsættende samtale i teori og praksis
Af Charlotte Dalsgaard, Tine Meisner & Kaj Voetmann. Dansk Psykologisk Forlag 2002
Vidste du at >

Der er en lang række andre metoder som er almindelige blandt VS-praktikere. Mange er beskrevet udførligt i VS-litteraturen. Se også www.aipractitioner.com