Skalhuse 5, DK-9240 Nibe
Tel 98 68 61 11, info@harbohus.dk
 

Velkommen til værdsættende-samtale.dk

Denne portal sigter mod at skabe forbindelser mellem mennesker der interesserer sig for Værdsættende samtale.
 
Formålet er at udbrede kendskabet til Værdsættende samtale og synliggøre den løbende udvikling og udfoldelse af denne filosofi og teori som kan tænkes ind i forandringsprocesser. Du kan betragte denne portal som et sted, hvor du kan dele dine erfaringer, metoder, teorier, modeller, fortællinger, idéer og opdagelser med andre.
 
 

Værdsættende samtale

Værdsættende samtale er det danske begreb for Appreciative Inquiry.
 
Ordet værdsættende kommer fra ideen om at noget stiger i værdi, når det værdsættes.
 
Værdsættende knytter an til ord som anerkendelse, bekræftelse og påskønnelse. Ordet samtale knytter an til dialog, undersøgelse, deltagelse og samskabelse.
 
Med det engelske ord inquiry menes en søge-at-forstå-proces ved at stille spørgsmål.
 
Vidste du at >

Denne portal er oprettet i samarbejdet mellem virksomhederne Harbohus Aps og Charlotte Dalsgaard.
 
 
Citat >

I sproget berører forventningen og indfrigelsen hinanden.
Wittgenstein 199 § 445