Skalhuse 5, DK-9240 Nibe
Tel 98 68 61 11, info@harbohus.dk
 

Teori og filosfi

Værdsættende samtale kan beskrives som en strømning inden for den systemiske socialkonstruktionisme.
 
Værdsættende samtale er en filosofi om den menneskelige erkendelse og en teori om, hvordan menneskelige fællesskaber fungerer. Og så er det en metode til at skabe udviklingsprocesser, f.eks. på arbejdspladser. En metode, der bl.a. er kendetegnet ved at være undersøgende. Man stiller spørgsmål om styrker, muligheder og håb.
 
Værdsættende samtale udfordrer vores måde at forstå verden på og derfor også vores traditionelle ledelses- og organisationsformer.
Teorien i praksis >

Vil du vide mere om anvendelsen af Værdsættende samtale i praksis så download hæftet 'Spørg igen'