Skalhuse 5, DK-9240 Nibe
Tel 98 68 61 11, info@harbohus.dk
 

Metode

Værdsættende samtale kan tænkes ind i metoder til forandring af menneskelige fællesskaber. En af de ting som kendetegner processer der hviler på et værdsættende teoretisk grundlag er:

- forbindelseslinier mellem fortid, nutid og fremtid

I organisationsudvikling lægges der traditionelt meget vægt på især to ting:

1) Det nye: Alt det nye vi skal til at gøre, som vi ikke tidligere har gjort.
2) Hvordan vi skal komme fra A (det gamle) til B (det nye)?

I Værdsættende samtale lægges der mere vægt på:

Kontinuitet og sammenhæng. På at skabe forbindelser mellem det gamle og det nye. På at finde frem til det som repræsenterer organisationens vitalitet og livskraft, dens bedste kvaliteter.

En af de mest benyttede fremgangsmåder inden for Værdsættende samtale er den såkaldte 4D model (Discovery, Dream, Design, Destiny). For uddybning se fx Apprreciative Inquiry Handbook, Cooperrider, Whitney, Stavros, 2003).

 


 

Vidste du >

Der er en lang række andre metoder som er almindelige blandt VS-praktikere. Mange er beskrevet udførligt i VS-litteraturen. Se også www.aipractitioner.com
 
 
 De 5 F'er >

Den danske 4D model kaldes for 5F modellen. F’erne står for: Forberedelse og fokus, forskning, forestilling, formning, fornyelse.
For uddybning se hæftet ’Spørg igen’