Skalhuse 5, DK-9240 Nibe
Tel 98 68 61 11, info@harbohus.dk
 

Hvem, hvad og hvornår

Her følger en kort udviklingshistorie om Værdsættende samtale. Den bygger på to kilder. Den ene er Watkins og Mohr (2001) som taler fra et amerikansk perspektiv. Den anden er Dalsgaard, Meisner og Voetman (2002) der tilføjer de europæiske milepæle inden for systemisk ledelse og organisationsudvikling. Listen bliver løbende opdateret her på siden.
 
1980
The Cleveland Clinic Project sættes i gang. Som ung Ph. D.-studerende på Case Western Reserve University gennemfører David Cooperrider en konventionel organisationsanalyse for Cleveland Clinic og spørger ’Hvad er der galt med samarbejdet i organisationen?’ Under hans indsamling af data fra medarbejderne på klinikken bliver han forbavset over niveauet af positivt samarbejde, fornyelse og ligeværdig ledelse i organisationen. Suresh Srivastva, Cooperriders vejleder, bemærkede hans begejstring (excitement) og forslog at lade begejstringen (excitement) være fokus for hans forskning. Påvirket af tidligere arbejder af Schweitzer om ’the reverence for life’ fik Cooperrider tilladelse fra klinikkens chairman, Dr. William Kiser til at fokusere fuldt helt på en analyse af faktorerne der bidrog til den mest effektive funktionsmåde for klinikken. Cleveland Clinic blev dermed basis for en organisationsanalyse med Appreciative inquiry. Termen "Appreciative inquiry" blev første gang brugt i en fodnote i den analystiske rapport udarbejdet af Cooperrider og Srivastva til bestyrelsen på Cleveland Clinic.
 
1982
Ken Gergen publiserer Toward Transformation of Social Knowledge, som er et betydeligt bidrag til Cooperriders's tænkning. Det fremviser en kraftfuld kritik af konventionel videnskabelig meta-teori og anviser en hel ny måde at tænke på.
 
1986
Cooperrider færdiggører sin PhD afhandling "Appreciative Inquiry: Toward a Methodology for Understanding and Enhancing Organisational Innovation".
 
1987
Cooperrider og Srivastva publiserer "Appreciative inquiry in Organisational Life". Dette er første gang begrebet Appreciative inquiry forekommer i en professionel publikation. For mange mennesker bliver denne artikel set som det klassiske vidnesbyrd på Appreciative inquiry. Artiklen er bemærkelses værdig fordi den både offentliggør begrebet Appreciative inquiry og fordi den repræsenterer begyndelsen på transition fra at tænke Appreciative inquiry som en teoriopbyggende process til at se det som for fuld udblæsning potentielt interventionsredskab.
 
1990
Suresh Srivastva and David Cooperrider offentliggør Appreciative Management and Leadership: The Power of Positive Thought and Action in Organisations. Denne bog indeholder Cooperrider's meget citerede artikel med titlen "Positive Image; Positive Actions".
 
1992
Imagine Chicago, som er et meget stort lokalsamfundsudviklings project er stærkt baseret på principperne og praktis i Appreciative inquiry. Bliss Brown, som har skabt og sat projektet I værk , introducerer ideen om at få børn til at lave over en million Appreciative inquiry interviews med voksne og ældre i hele byen. Dette projekt har mere end noget andet udbredt Appreciative inquiry klonet ’Imagine’ fra Vest Australien til Syd Carolina.
 
1996
United Religions Initiativet. Under ledelse af Biskop William Swing, er der startet en bevægelse for at forene alverdens religioner til at støtte den vredensomspændende fredsproces. Appreciative inquiry er valgt som process i arbejdet.
1996
Kensington Consultation Centre (KCC) inviterer Diana Whitney til at præsentere ideerne på deres sommerskole for ledelse i Oxford. KCC udvikler metoder og teorier og kalder denne praksis for Appreciative Systemic Practice. Især Peter Lang videreudvikler praksis og teorierne og arbejder med supervisionsgrupper og undervisning i Sverige, Finland, England, Portugal, Colombia og Danmark.
 
1997
KCC, London inviterer Bliss Browne og Barbara Radner fra Imagine Chicago til London hvor de afholder en to-dages workshop.
 
1998
Uddannelsesafdelingen i Århus Amt afholder i marts en dansk konference: ”Grasping the mystery of organising” med Peter Lang og Diana Whitney som hovedkræfter. Konferencen kobler Appreciative inquiry med Open Space Technology.
1998
DISPUKs juniseminar inviterer en række amerikanske teoretikere og praktikere til Danmark og mange mennesker for lejlighed til at stifte bekendtskab med appreciative inquiry.
 
1999
Academy of Management symposium. Ed Schein and Richard Beckhard inviterer David Cooperrider til sammen med dem at holde en session kaldet: ’Fortid, Nutid og fremtiden for organisationsudvikling’.
 
2000
Det europæiske netværk bliver dannet. Diana Whitney og David Cooperrider arbejder med mere end halvfjerds konsulenter fra hele Europa. Der bliver dannet Appreciative Network Consultation.
 
2001
De første bøger om værdsættende samtale udkommer på dansk (Mads Ole Dall og Solveig Hansen (red.): Slip anerkendelsen løs – Appreciative Inquiry i organisationsudvikling, Frydenlund 2001. Og Carsten Hornstrup & Jesper Loehr-Petersen: Appreciative Inquiry – en konstruktiv metode til positive forandringer. DJØF forlag, 2001).
 
2001
Den første internationale konference om Appreciative Inquiry afholdes i Baltimore, USA
 
2001
Den globale konsulentvirksomhed Appreciative Inquiry Consulting etableres. De to danske konsulentvirksomheder Harbohus og Resonans er blandt de første der træder ind som partnere.
 
2001
Det første offentlige udviklingsprojekt om Appreciative Inquiry sendes i udbud af Branchearbejdsmiljørådet for social og sundhedsområdet (BAR Sosu). Udbudet vindes af Harbohus.
 
2002
Det første større to-binds værk om Appreciative Inquiry: Forvandling og Værdsat af Charlotte Dalsgaard, Tine Meisner og Kaj Voetmann (red.), Dansk Psykologisk Forlag. Værket introducerer det danske begreb Værdsættende samtale.
 
2004
Den 2. internationale konference om Appreciative Inquiry afholdes i Miami 19.-22. september.
On-line konference finder sted parallelt.

 
Bliv opdateret >

Vil du vide mere om nyeste tiltag indenfor Anerkendende udvikling og Værdsættende samtale? Så tilmeld dig Harbohus' Nyhedsmail!
 
 
Bliv klogere på VS >

Du kan læse mere om Værdsættende samtale i bøgerne 'Værdsat' og 'Forvandling'