Skalhuse 5, DK-9240 Nibe
Tel 98 68 61 11, info@harbohus.dk
 

Spørgsmål

Værdsættende spørgsmål undersøger go praksis, styrker, muligheder og håb. Her et eksempel på Værdsættende spørgsmål:
 

Netværkssamarbejde

Vi lever i en tid hvor samarbejde ikke har nogen fysiske grænser. Det kan i teorien lade sig gøre at arbejde sammen med alle mulige mennesker takket være netværket, altså det digitale.

Samarbejde er betinget af kommunikation og engagement. Det gør mennesker med forskellige interesser i stand til at skabe noget sammen. Og det gør mennesker og grupper i stand til at fastholde deres individuelle identiteter samtidigt med at de tilslutter sig et fælles mål.
 
1. Hvornår har du oplevet en følelse af overraskelse eller henrykkelse fordi samarbejdet i virksomheden overgik dine forventninger?
 
Fortæl en historie om det. Hvem deltog?
Hvad værdsatte du mest ved dig selv og andre?
 
2.  Hvornår har IT bidraget positivt til samarbejdet i din virksomhed? Hvordan føltes det?
Hvilke fremtidshåb giver det dig?
 
3.  Forstil dig at din organisation er gennemsyret af alle mulige former for samarbejde - både indadtil og udadtil, både lokale, regionale, nationale og globale. Hvad sker der i din organisation?
Hvad er anderledes og hvordan lægger du mærke til det?
Vidste du >

Du kan læse meget mere om den praktiske anvendelse af Værdsættende spørgsmål i hæftet 'Anerkendende toner'